mono

Hospitalizacja mononukleozy

Mimo że w większości przypadków przebieg mononukleozy jest dość łagodny, to jednak czasami zdarzają się też przypadki, w których chory musi zostać przyjęty na oddział szpitalny. Następuje to w momencie, w którym nie działają standardowe leki przeciwwirusowe i chory wymaga podania sterydów. Mononukleoza wymaga również natychmiastowej hospitalizacji, gdy u chorego wystąpiły następujące objawy:

  • Powiększenie śledziony
  • Powiększenie wątroby
  • Obrzęk powiek
  • Żółtaczka (zażółcenie skóry i twardówek)
  • Trudności w oddychaniu spowodowane obrzękiem migdałków i znacznym nagromadzeniem śluzu

Obturacja dróg oddechowych, czyli ograniczenie przepływu powietrza przez układ oddechowy, jest jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji dzieci chorujących na mononukleozę. Wymaga ona bowiem natychmiastowego leczenia steroidowego, które może być zastosowane jedynie na oddziale szpitalnym pod ścisłą kontrola lekarza. Dodatkowo większość dzieci z tą dolegliwością wykazuje również cechy zakażenia bakteryjnego gardła, które w najlepszym razie wymaga podania silnych antybiotyków.

Niestety, zanim mononukleoza zostanie rozpoznana większość lekarzy pierwszego kontaktu stosuje ampicylinę i amoxycklinę jako antybiotyki najbardziej popularne w leczeniu zapalenia gardła. Leki te w przypadku mononukleozy powodują reakcje nadwrażliwości, która objawia się wysypką przypominającą odrę. Jest ona kolejną przyczyną hospitalizacji chorych na mononukleozę i podobnie jak zwężenie dróg oddechowych wymaga leczenia sterydami.

Znaczący jest fakt, że mimo iż na mononukleozę zapadają najczęściej starsze dzieci i nastolatki to najczęściej hospitalizacji z powodu objawów tej choroby są poddawane dzieci w wieku przedszkolnym. Wynika to zapewne z faktu, że organizmy dzieci do 6 roku życia nie są same wytworzyć dostatecznie silnych przeciwciał do walki z wirusem.

Więcej tekstów...

Reklama